Naši klienti

Najpogostejše stranke Family Office oz. Družinske Pisarne so zagotovo povsod po svetu uspešni podjetniki, ki so razvili in morda že tudi prodali podjetje, ali kako drugače ustvarili opazno premoženje. V razvitih ekonomijah so stranke Family Office pogosto družine ali posamezniki, ki so premoženje podedovali. Redkeje so to tudi športniki in drugi »zvezdniki«, pa tudi loto-srečneži.

Ker se potrebe družine razvijajo in spreminjajo, se spreminjata tudi vloga in narava storitev, ki jih uporablja posameznik ali družina. Ena glavnih nalog Family Office je ohranjanje zelo osebnega odnosa z družino, saj lahko le tako prepozna življenjsko obdobje, v katerem se družina trenutno nahaja in temu primerno prilagodi naravo svojih storitev. Storitve, ki jih posameznik ali družina potrebujeta so namreč v obdobju ustvarjanja premoženja drugačne kot v obdobju ohranjanja le-tega ali pa v obdobju, ko je potrebno poskrbeti za prenos na naslednjo generacijo.

Pogosto rečem svojim klientom, da so bili uspešni v »get-rich« poslu, mi pa delamo za njih »stay – rich« posel.

Paul Tramontano, direktor ene največjih Multi Family Office