Kaj je Family Office

Je osebni ali družinski finančni in premoženjski menedžer dobro situiranih, praviloma podjetniških družin. Zagotavlja celoten splet povezanih in optimiziranih storitev s področja naložb, zavarovanj, obdavčenja, finančnih proračunov (budgetiranje), dedovanja, dobrodelnosti in še česa.

Z drugimi besedami bi lahko rekli, da Family Office celovito vodi in ureja vse finančne in nefinančne vidike blaginje posameznika in/ali družine.

Težko je zapisati popolno definicijo, kaj vse spada v obseg delovanja FO, saj je dejanski obseg storitev rezultat želja in potreb posameznega klienta in s tem vsakič drugačen.

Poznamo predvsem dva tipa Family Offices: Single Family Office skrbi za eno družino. Multi Family Office skrbi za premoženje več družin in pri tem izkorišča sinergijske učinke in učinke ekonomije obsega.