Kaj je Family Office

Premožni dobro vedo, kaj so njihovi cilji in vrednote. Iščejo najboljše v življenju, kar je z denarjem mogoče kupiti, pri tem pa pričakujejo individualen pristop, celovitost, skrbnost in zasebnost.

Uspeh in bogastvo pa dostikrat s seboj prineseta tudi kompleksnost življenja. Zato se praviloma fokusirajo na tisto, kar jim je v življenju v danem trenutku najpomembnejše, za ostalo pa najemajo zaupanja vredne zunanje izvajalce – profesionalce.

Family Office ali Družinska Pisarna je tako osebni ali družinski finančni in premoženjski menedžer premožnih, praviloma podjetniških družin. Zagotavlja celoten splet povezanih in optimiziranih storitev s področja naložb, zavarovanj, obdavčenja, finančnih proračunov (budgetiranje), nasledstva, dobrodelnosti in še česa.

Z drugimi besedami bi lahko rekli, da Family Office celovito vodi in ureja vse finančne in nefinančne vidike blaginje posameznika in/ali družine.

Težko je zapisati popolno definicijo, kaj vse spada v obseg delovanja Family Office, saj je dejanski obseg storitev rezultat želja in potreb posamezne stranke in s tem vsakič drugačen.

V Osnovi poznamo predvsem dva tipa Family Offices: Single Family Office skrbi za eno družino. Multi Family Office skrbi za premoženje več družin in pri tem izkorišča sinergijske učinke in učinke ekonomije obsega.