Predstavitev tima

Samo1

Samo Lubej

Vodja pisarne, svetovalec

Mag. Samo Lubej, je eden izmed vodilnih slovenskih neodvisnih strokovnjakov na področju naložbenih financ in premoženjskega svetovanja. Ob tem je podjetnik, vlagatelj, predavatelj, svetovalec in avtor oz. soavtor šestih knjig. Njegovih predavanj se je udeležilo vsaj 11.000 slušateljev tako doma kot v tujini. Na področju naložbenih financ je svetoval že več kot 700 posameznikom, družinam in podjetjem. Kot solastnik in/ali »start-up manager« je sodeloval pri zagonu devetih podjetij. S področja naložbenih financ in zavarovalništva mu pripada avtorstvo že več kot 700 strokovnih člankov in drugih prispevkov v medijih. Na samostojni podjetniški poti je od leta 1997. Leta 2004 je ustanovil podjetje Finančni center d.o.o., ki je kot prvo na Slovenskem trgu ponudilo storitev plačljivega naložbenega svetovanja. Odločen je, da s prvo družinsko pisarno (Family Office) v Sloveniji ponovno postavi nova merila pri celoviti skrbi za premoženje.

Mateja2

Mateja Ahej

Direktorica, svetovalka

Mateja Ahej se že od leta 2007 profesionalno ukvarja z lastniškimi preoblikovanji podjetij (M&A), svetovanjem družinskim podjetjem, finančnim upravljanjem ter vrednotenjem malih in srednjih podjetij. Je tudi avtorica številnih člankov in predavanj s področja prodaje podjetij, vrednotenja podjetij, korporativnih financ in davkov. Je nosilka dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Kot mentorica startupom in mladim podjetjem sodeluje v programih Go:Global Slovenia Tehnološkega parka Ljubljana in Tovarne podjemov Maribor.

domen

Domen Romih

Davčni svetovalec

Domen Romih, se ukvarja z davčnim svetovanjem in zastopanjem strank v davčnih postopkih. Je reden pisec strokovnih člankov in predava na področju obdavčitve. Z izkušnjami je pridobil široko znanje s področja obdavčitve fizičnih oseb, družinskih podjetij in večjih gospodarskih subjektov. Strankam uspešno svetuje pri davčnih analizah obstoječih ali planiranih poslov, pri prestrukturiranjih družb, pri zahtevnih nepremičninskih transakcijah, in v davčnih postopkih. Usmerjen je k razumevanju davčnih vidikov poslovnih modelov, ki spreminjajo vloge strank v transakcijah. V okviru delovanja Blockchain Think Tank Slovenija aktivno pristopa k iskanju učinkovitih davčnih rešitev na področju digitalne ekonomije in pri implementaciji blockchain informacijske tehnologije. Svojo kariero je začel kot sodelavec v skupini BDO, nato je pot davčnega svetovalca uspešno nadaljeval kot partner v pisarni Simič & partnerji d.o.o. Od leta 2016 vodi davčne zadeve s področja nacionalnega in mednarodnega davčnega prava v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o.

Iris Pensa

Iris Pensa

Odvetnica

Iris Pensa je licencirana mediatorka in odvetnica, izkušena na področju načrtovanja in urejanja družinskih razmerij, deluje tudi na področjih prava človekovih pravicah, delovnega prava in zastopanjem strank v civilnih in gospodarskih sporih. Ima bogate izkušnje na področju urejanja premoženjsko pravnih razmerij med posamezniki, tako med živimi kot za primer smrti. Pri urejanju družinskih razmerij je usmerjenja k iskanju inovativnih dogovorov, ki bi kar najbolj upoštevali interese vpletenih in spor preprečili ali ga rešili po mirni poti. Svoje izkušnje je nabirala v odvetniški pisarni Orrick, Rambaud, Martel v Parizu in v odvetniški pisarni Jadek & Pensa. Po končanem pripravništvu v letu 2010 je nadaljevala delo kot odvetniška kandidatka v odvetniški pisarni Jadek & Pensa, kjer je od oktobra 2012 tudi odvetnica in mediatorka. V letu 2017 je bila uvrščena na listo mediatorjev pri Mediacijskem centru pri Odvetniški zbornici Slovenije, v letu 2018 pa izvoljena na listo mediatorjev za mediacijo pri Odvetniški zbornici Slovenije v individualnih delovnih sporih med delodajalci in zaposlenimi pri odvetniku ali odv. družbi.

Barbara_S_O

Barbara Špacapan Olenšek

Svetovalka

Mag. Barbara Špacapan Olenšek se že od leta 2001 ukvarja s finančnimi in borznimi analizami, upravljanjem premoženja ter privatnim bančništvom. Izkušnje je več let nabirala v bankah tudi kot upraviteljica individualnega premoženja in vodja privatnega bančništva. Dodiplomski in podiplomski študij je opravila na Ekonomsko-poslovni fakulteti in Pravni fakulteti, del študija pa je opravila v tujini (Nemčija, Švedska, Finska). V preteklih letih je bila redna gostja v televizijskih in radijskih oddajah na temo kapitalskih trgov in finančnih analiz. Angažira se kot predavateljica na številnih predavanjih, prav tako je avtor mnogih člankov v strokovnih revijah in časopisih. Zadnja leta je svoje delovanje usmerila tudi na upravljanje tveganih terjatev, finančno in poslovno prestrukturiranje podjetij.

primož

Primož Kovačič

So voditelj, svetovalec

Primož Kovačič ima več kot 20 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v bančništvu. Odlikuje ga predvsem poglobljeno poznavanje produktov in storitev na področju finančnih in naložbenih trgov. Med drugim je vodil oddelke za borzno posredovanje in upravljanje z vrednostnimi papirji, skrbništvo nad vrednostnimi papirji, privatno in investicijsko bančništvo. V tem času se je preizkusil tudi kot samostojni vlagatelj, predavatelj ter pisec komentarjev in člankov. Maja 2023 se je kot so voditelj pridružil ekipi PROSPERITA Family Office.